Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VTV1”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|share as of = 2020
|share source = [http://vietnamtam.vn/images/news/2021w3/antv-01.jpg]
| broadcast area = {{plainlist|*[[Việt Nam]]
*Châu Á – Thái Bình Dương (thông qua vệ tinh)
*Toàn cầu (thông qua Internet)}}[[2004]]
| terr avail = Có sẵn
| sat avail = Có sẵn
Người dùng vô danh