Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vẽ kỹ thuật”

n
Gỡ tham số theo dõi người dùng...
(Tỉ lệ)
n (Gỡ tham số theo dõi người dùng...)
[[Tập tin:SPA.29102021.001 - Press-forma Tehnički crtež.jpg|thế=bản vẽ kỹ thuật|nhỏ|bản vẽ kỹ thuật]]
[[Tập tin:SPA.1082021.000 SB - Canopy assembly drawing of metal structures.jpg|thế=bản vẽ thi công|nhỏ|bản vẽ thi công]]
Theo ngành: [https://pavel-samuta.livejournal.com/9815.html?utm_source=ljsharing&utm_medium=social bản vẽ kỹ thuật], bản vẽ thi công.
 
Lần lượt, các bản vẽ kỹ thuật và xây dựng có thể được phân chia theo mục đích.