Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| child = {{lc:{{{embed}}}}}
| bodyclass = vcard
| abovestyle = color:{{Infobox church/font color|denom={{{denomination}}}}}; background:#{{Infobox church/denomination|denom={{{denomination}}}}}
| headerstyle = color:{{Infobox church/font color|denom={{{denomination}}}}}; background:#{{Infobox church/denomination|denom={{{denomination}}}}}
| subheaderstyle = font-weight:bold