Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Văn Hinh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Được phong tướng ở Pháp===
Cuối năm 1954 ông trở về Pháp, định cư tại [[Paris]]. Sau đó ông được tái ngũ trong [[Quân đội Pháp]] với cấp bậc [[Trung tá]] Không quân.<ref>Cấp bậc trước khi ông từ [[Quân đội Pháp]] chuyển sang Quân đội Quốc gia.</ref> Năm 1960, ông được thăng cấp [[Đại tá]] và được cử làm Chỉ huy trưởng một căn cứ Không quân ở [[Algerie]]. Năm 1962 ông được thăng cấp [[ThiếuChuẩn tướng]] ''(Général de Brigade)'' giữ chức vụ Tham mưu phó trong Bộ Tư lệnh Không quân Pháp. Năm 1965, ông được thăng cấp [[TrungThiếu tướng]] ''(Génénal de Division)'' giữ chức vụ Giám đốc Không cụ Quân chủng Không quân, ông ở chức vụ này cho đến khi về hưu vào năm 1970.
 
Ngày [[26 tháng 6]] năm 2004, ông mất tại nơi định cư, hưởng thọ 89 tuổi.