Khác biệt giữa các bản “Thạch Trung”

n
* [http://www.hatinhcity.gov.vn/portal/?GiaoDien=1&ChucNang=347&HtID=14&SubCatID=37&SubCap1ID=10 Thạch Trung]. Trang thông tin điện tử TP. Hà Tĩnh.
 
{{sơ khai địaHành chính Việt Nam}}
{{Danh sách phường, xã thuộc thành phố Hà Tĩnh}}
{{Danh sách xã, phường, thị trấn (Hà Tĩnh)}}
5.681.853

lần sửa đổi