Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Tân, Vĩnh Châu”

n
clean up
n (clean up)
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam |
| vai trò hành chính = Xã
| tên = Vĩnh Tân, Vĩnh Châu
| hình =
| ghi chú hình =
| vị trí lấy tọa độ =
| vĩ độ =
| kinh độ =
| diện tích =
| dân số =
| thời điểm dân số =
| mật độ dân số =
| dân tộc =
| quốc gia = {{VIE}}
| vùng =
| tỉnh = [[Sóc Trăng]]
| thành phố =
| huyện = [[Vĩnh Châu]]
| thị xã =
| thành lập =
| trụ sở UBND =
}}
'''Vĩnh Tân''' là một xã thuộc huyện [[Vĩnh Châu]], tỉnh [[Sóc Trăng]]. Quyết định 19/2006/QĐ-BTNMT<ref>http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-19-2006-QD-BTNMT-Danh-muc-dia-danh-don-vi-hanh-chinh-Viet-Nam-the-hien-tren-ban-do/20459/noi-dung.aspx Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</ref> về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Sóc Trăng năm 2006 chỉ rõ:
*Diện tích: 52,74 &nbsp;km²
*Dân số: 12900 người
 
*[http://www.monre.gov.vn/monrenet/default.aspx?tabid=239&ItemID=30461 Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Sóc Trăng]
<references/>{{Danh sách các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Sóc Trăng}}
 
[[Thể loại:xã, phường, thị trấn Sóc Trăng]]
{{sơ khai địaHành chính Việt Nam}}
 
[[Thể loại:, phường, thị trấn Sóc Trăng]]
5.681.853

lần sửa đổi