Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
| chi nhánh = [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam#Chi nhánh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh|Thành phố Hồ Chí Minh]], [[Cần Thơ]], [[Đà Nẵng]]
| công ty con = Công ty sách-Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.v.v., Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, Phương Nam, Đà Nẵng.v.v.
| trang chủ = [http://nxbgd.vn]/
|hình=|owner=|chú thích=Publishing}}
'''Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam''' (tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), còn gọi là '''Nhà xuất bản Giáo dục''', là một nhà xuất bản được sự quản lý của Nhà nước [[Việt Nam]], trực thuộc [[Bộ Giáo dục và Đào tạo]].