Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Liên kết định hướng
| trang chủ = http://nxbgd.vn/
|hình=|owner=|chú thích=Publishing}}
'''Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam''' (tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), còn gọi là '''Nhà xuất bản Giáo dục''', là một [[nhà xuất bản]] được sự quản lý của [[Nhà nước]] [[Việt Nam]], trực thuộc [[Bộ Giáo dục và Đào tạo]].
 
'''Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam''' có nhiều chi nhánh và [[công ty con]] trên toàn quốc.
 
==Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam==
===Lịch sử thành lập và nhiệm vụ===
Được thành lập năm 1957, Nhà xuất bản được giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, [[in ấn]] và tổng phát hành các loại [[sách giáo khoa]] và các xuất bản phẩm [[giáo dục]], phục vụ giảng dạy, [[học tập]] của các ngành học, bậc học trong nước; đồng thời phát hành sách và [[Thư viện]] [[trường học]].<ref name="Giới thiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam">{{chú thích web|title=Giới thiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|url=http://nxbgd.vn/nxbgdvn.aspx?lang=vi-VN&page=news&id=1825|ref=Giới thiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|ngày truy cập=2015-02-21|archive-date=2015-02-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20150221172116/http://nxbgd.vn/nxbgdvn.aspx?lang=vi-VN&page=news&id=1825}}</ref>
 
==Các đời lãnh đạo==
1. Ông [[Nguyễn Ngọc Sính]]: chủ nhiệm (1957-1970)
 
2. Ông [[Nguyễn Văn Hải]]: Chủ nhiệm (1971-1977)
 
3. Ông [[Nguyễn Sỹ Tỳ]]: Chủ nhiệm (1978-1984)
 
4. Ông [[Nguyễn Đức Nam]]: Giám đốc (1985-1988)
 
5. Ông [[Đào Văn Phúc]]: Quyền Giám đốc (1988-1989)
 
6. Ông [[Trầm Trâm Phương]]: Giám đốc (1989-1995)
 
7. Ông [[Phạm Văn An]]: Giám đốc (1995-1999)
 
8. Ông [[Ngô Trần Ái]]: Giám đốc (1999-2003); Tổng giám đốc (từ 2003)
 
===Các hoạt động===
 
===Hoạt động xã hội===
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng là đơn vị hoạt động tích cực trong việc tham gia các hoạt động xã hội như việc nuôi dưỡng 10 [[bà mẹ Việt Nam anh hùng]], xây dựng nhiều [[nhà tình thương]] v.v.
 
===Phần thưởng===
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1957-2007), [[Nhà nước Việt Nam]] đã phong tặng [[Huân chương Hồ Chí Minh]] cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ngoài ra Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn nhận được [[vương miện [[kim cương]] - chất lượng quốc tế]].
 
==Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh==
 
===Lịch sử thành lập===
Vào tháng 7 năm 1976, [[Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)|Bộ Giáo dục-Đào tạo]] đã có quyết định chi nhánh Cục xuất bản tại [[Thành phố Hồ Chí Minh]], trực thuộc Cục xuất bản (Bộ Giáo dục-Đào tạo).
 
Đến năm [[1979]], Bộ Giáo dục-Đào tạo có quyết định 84/QĐ tách chi nhánh Nhà xuất bản Giáo dục ra khỏi chi nhánh Cục xuất bản tại [[Thành phố Hồ Chí Minh]].
 
Năm [[1992]], Bộ Giáo dục-Đào tạo hợp nhất Nhà xuất bản Đại học-THCN thành Chi nhánh Nhà xuất bản Giáo dục tại [[Thành phố Hồ Chí Minh]] <ref>{{Chú thích web |url=http://nxbgdhcm.vn/site/trang-chu/gioi-thieu |ngày truy cập=2015-11-09 |tựa đề=Bản sao đã lưu trữ |archive-date=2015-11-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151104115004/http://nxbgdhcm.vn/site/trang-chu/gioi-thieu }}</ref>
 
===Nhiệm vụ===