Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngày tận thế”

Tên tui
(Sửa lại nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Tên tui)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Linh'''Ngày tận thế''' (còn gọi là '''kết thúc của thời gian,''' '''ngày cuối cùng''') là một thời điểm thời gian trong tương lai được mô tả khác nhau trong [[Thuyết mạt thế|các thuyết mạt thế]] của nhiều [[tôn giáo thế giới]] (cả [[Các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham|khởi nguồn từ Abraham]] và không khởi nguồn từ Abraham), dạy rằng các sự kiện trên thế giới sẽ đạt đến một cao trào cuối cùng.
 
Các tín ngưỡng bắt nguồn từ Abraham duy trì một [[vũ trụ học]] tuyến tính, với các kịch bản thời gian cuối cùng chứa các chủ đề về sự biến đổi và cứu chuộc. Trong [[Do Thái giáo]], thuật ngữ "ngày tận thế" có liên quan đến [[Thời đại Messia]] và bao gồm một cộng đồng những người [[Diaspora|di cư]] [[Do Thái]] bị lưu đày, sự xuất hiện của [[Messiah trong Do Thái giáo|Messiah]], sự phục sinh của chính nghĩa và thế giới sắp tới. Một số giáo phái của [[Kitô giáo]] mô tả thời kỳ kết thúc là thời kỳ hoạn nạn xảy ra trước khi [[Giê-su]] [[Giêsu tái lâm|sẽ đến lần thứ hai]], và sẽ đối mặt với [[Kẻ chống Chúa Cứu Thế|kẻ chống Chúa]] cùng với cấu trúc quyền lực của mình và mở ra [[Vương quốc của Thiên Chúa]].