Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỷ lệ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Tỷ lệ có thể là một [[số tự nhiên]] hoặc một [[phân số]]. Một tỷ lệ có thể viết là "''a'' so với ''b''", "''a'' trên ''b''" hoặc <math>a:b</math>, hoặc biểu diễn thành một phép chia của ''a'' và ''b'' như <math>\frac{a}{b}</math>.<ref>New International Encyclopedia</ref>Các thương số bằng nhau biểu thị các tỷ lệ bằng nhau.
 
== Tỷ lệ xích (tỷ lệ bản đồ) ==
Ngoài ra, tỷ lệ còn rất thông dụng trong việc thiết lập tỉ lệ bản đồ cho phép biết được khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước ngoài thực tế.
Tỷ lệ rất thông dụng trong việc thiết lập bản đồ cho phép biết được khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước ngoài thực tế. Ví dụ, trên một bản đồ tỉ lệ 1:1.000, khoảng cách 1cm (giữa hai vị trí) đo được trên bản đồ sẽ tương đương với 1.000cm hay 10m giữa hai vị trí đó trong đời thực. Nói cách khác, bản đồ (của khu vực) này là hình ảnh của khu vực đó bị thu nhỏ 1.000 lần.
 
== Một số quy tắc ==