Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỷ lệ”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Cơ may ==
Cơ may (''odds'') thường được biểu diễn dưới dạng tỷ số. Ví dụ, một trò chơi có cơ may (thắng - thua) 7:3 tức là cứ 10 lượt chơi sẽ có 7 lượt thắng và 3 lượt thua. Nói cách khác, [[xác suất]] chiến thắng một lượt chơi là <math>\frac{7}{10}</10math> hay 70%.
 
== Tỷ lệ xích (tỷ lệ bản đồ) ==