Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỷ lệ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
== Cách viết ==
Tỷ lệ có thể là một [[số tự nhiên]] hoặc một [[phân số]]. Một tỷ lệ có thể viết là "''a'' so với ''b''", "''a'' trên ''b''" hoặc <math>a:b</math>, hoặc biểu diễn thành một phép chia của ''a'' và ''b'' như <math>\frac{a}{b}</math>.<ref>New International Encyclopedia</ref>Các thương số bằng nhau biểu thị các tỷ lệ bằng nhau.
 
== Phần trăm ==
[[Phần trăm]] là tỷ số được viết dưới dạng "một số phần 100", thường dùng để chỉ tỷ lệ của một phần so với toàn thể. Ví dụ, trong một nhóm 200 người có 90 người nam và 110 người nữ. Vậy tỷ lệ phần trăm số nam trong nhóm này là 45%, của nữ là 55%.
 
== Đơn vị ==