Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỷ lệ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Phần trăm ==
[[Phần trăm]] là tỷ số được viết dưới dạng "một số phần 100", thường dùng để chỉ tỷ lệ của một phần so với toàn thể. Ví dụ, trong một nhóm 200 người có 90 người nam và 110 người nữ. Vậy tỷ lệ phần trăm số nam trong nhóm này là <math>90:200 \times 100%=45%</math>, của nữ là <math>100%-45%=55%</math>.
 
== Đơn vị ==