Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Lưu thêm các kết quả tháng 7
:''Đã xóa vì không dịch''.
#Đề nghị xóa vì bài đã lâu không được dịch. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 03:56, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Ve sầu]]===
:''Đã xóa.''
#Đề nghị xóa vì dịch kém, lấy được. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 19:46, ngày 24 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#:Các phần không được không dịch sau 1 tháng cần xóa bỏ. Và sau khi xóa, nếu số từ còn lại trong bài quá ít (< 10 từ như bài này) chúng ta có thể xóa ngay. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 12:09, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Chết ngạt]]===
''Kết quả: xóa''
#Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Thực ra nội dung không đầu đuôi thế này chưa thể đánh giá được. Một nội dung kiểu như viết chơi trong diễn đàn. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 19:28, ngày 24 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 02:21, ngày 25 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xóa. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 12:09, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xóa. [[Thành viên:Lê Thy|Lê Thy]] 13:28, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Những bài viết như thế này lẽ ra nên có một con bot tự động delete thì tiết kiệm được bao nhiêu công sức treo bảng xóa, biểu quyết xóa của mọi người [[Thành viên:Viethavvh|Khương Việt Hà]] 18:04, ngày 27 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Tiêu bản:Giúp tôi]]===
''Kết quả: xóa''
#Đề nghị xóa vì không cần thiết và không được sử dụng. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 19:08, ngày 22 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xoá''' Đồng ý. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 09:20, ngày 23 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xóa. [[Thành viên:Lê Thy|Lê Thy]] 13:29, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''. Vô ích. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 09:26, ngày 30 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xoá'''. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 10:26, ngày 1 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Thịt bò Kobe]]===
''Kết quả: đã xóa theo biểu quyết''
#Đề nghị '''xóa''' vì tiêu chuẩn, hết hạn 7 ngày để sửa. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 07:35, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 14:47, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Lê Thy|Lê Thy]] 14:39, ngày 20 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' Bài viết linh tinh. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 07:56, ngày 21 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Món này ngon và đắt lắm đây, những thông tin viết trong bài là đúng. Tiếc rằng vẫn phải biểu quyết '''Xóa''' vì bài viết dở òm [[Thành viên:Viethavvh|Khương Việt Hà]] 07:38, ngày 23 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xóa. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 12:09, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Nội lực]]===
''Kết quả: xóa''
#Đề nghị '''xóa''' vì chất lượng kém và chuyển sang Wiktionary nếu có thể. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 07:14, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 21:31, ngày 21 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' Cái này sang Wikitionary thì hợp. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 04:15, ngày 22 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xóa. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 12:09, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xoá. [[Thành viên:Lê Thy|Lê Thy]] 13:36, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Dịch cân kinh 12 thức tập luyện]]===
''Kết quả: xóa''
#Đề nghị '''xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 07:11, ngày 17 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xoá. [[Thành viên:Lê Thy|Lê Thy]] 14:41, ngày 20 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xoá'''. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 07:58, ngày 21 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. Tiếc thay, cũng muốn viết lại nhưng tạm thời chưa có thời gian [[Thành viên:Viethavvh|Khương Việt Hà]] 12:43, ngày 21 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý xóa. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 12:09, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Ca nô]]===
''Kết quả: xóa''
#'''Xóa''' và chuyển sang Wiktionary nếu có thể. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 02:46, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' Đồng ý. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 06:34, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa vì chất lượng kém. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 09:36, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Sao Online]]===
''Kết quả: xóa''
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 15:17, ngày 13 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa vì chất lượng kém. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 11:09, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' Chất lượng kém, không đủ tiêu chuẩn. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 03:32, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' [[Thành viên:Viethavvh|Khương Việt Hà]] 05:17, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Sinh học cơ thể]]===
''Kết quả: xóa''
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 15:17, ngày 13 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 11:13, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' Đồng ý. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 04:45, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Việt hóa]]===
''Kết quả: xóa''
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 15:17, ngày 13 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 11:15, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa'''. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 09:28, ngày 30 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 
===[[Yang Jeong]]===
''Kết quả: xóa''
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 15:17, ngày 13 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 11:15, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đòng ý '''xóa'''. [[Thành viên:Duyệt-phố|Duyệt-phố]] 19:16, ngày 1 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Đường sức điện trường]]===
''Kết quả: xóa''
#'''Xóa''' vì chất lượng kém. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 15:17, ngày 13 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa vì nội dung đã có trong bài [[điện trường]]. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 11:22, ngày 16 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#xóa [[Thành viên:Tmct|Tmct]] 18:38, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Tên lửa phòng không]]===
''Đã chuyển hướng sang [[Tên lửa đất đối không]] (theo [[:en:anti-aicraft missile]])
#<del>'''Xóa''' vì chất lượng kém.</del> [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#<del>Đồng ý '''xóa'''.</del> [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)