Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu Huệ Vương (định hướng)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách Liên kết định hướng
 
*[[Chu Huề Vương|Chu Huệ Vương]] Cơ Dư Thần, [[quân chủ]] cuối cùng của nhà Tây Chu, có các [[thụy hiệu]] khác là [[Huệ Hầu]] hay [[Huề Vương]].
*[[Chu Huệ vương]] Cơ Lãng, là vị vua thứ 17 của [[nhà Chu]]
*Chu Huệ Vương Cơ Kiệt, quân chủ [[Đông Chu (nước)|nước Đông Chu]], được xem là vị [[thiên tử]] cuối cùng của nhà Chu, còn gọi là [[Đông Chu quân]], [[Đông Chu]] [[Văn Quân]], Đông Chu [[Tĩnh Công]] và Chu Cung chủ
*Chu Huệ vương [[Chu Đồng Tiêu]] ([[:zh:朱同䥝|朱同䥝]]), phiên vương [[Chu (nhà Minh)|nước Chu]] đời [[nhà Minh]]
 
Người dùng vô danh