Khác biệt giữa bản sửa đổi của “UTC+07:00”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
n
Đã khóa “UTC+07:00”: Thường xuyên bị phá hoại ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:48, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:48, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:43A2:BA00:2C65:5DF0:5B2C:F358 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Nguyenquanghai19)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “UTC+07:00”: Thường xuyên bị phá hoại ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:48, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:48, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC))))
(Không có sự khác biệt)