Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoàng tộc Romanov-Holstein-Gottorp”

rect 82 525 140 631 [[Maria Alexandrovna (Marie xứ Hesse và Rhine)|Maria Alexandrovna]]
rect 190 525 248 631 [[Aleksandr II của Nga|Aleksandr II]]
rect 284 525 342 619 [[ KonstantinKonstantine NikolayevichNikolaievich (Romanov)|Konstantin]]
rect 377 525 435 619 [[Nikolai Nikolaevich|Nikolai]]
rect 472 526 530 620 [[Mikhail Nikolaevich|Mikhail]]
rect 24 654 82 748 [[NikolaiNicholas AleksandrovichAlexandrovich (Romanov)|Nikolai]]
rect 118 654 176 759 [[Aleksandr III của Nga|Aleksandr III]]
rect 226 654 284 759 [[Maria Feodorovna (Dagmar của Đan Mạch)|Maria Feodorovna]]