Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

 
==Danh sách Bộ trưởng==
{| class="wikitable" styleborder="text-align:0" center;cellpadding="2" cellspacing="2" width="10090%"
! rowspan="2" style="background:#E21C1C" scope="width:10em;" |STT
! colspan="2" rowspan="2" style="background:#E21C1C" scope="width:10em;" |Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
! colspan="2" style="background:#E21C1C" scope="width:10em;" |Nhiệm kỳ
! rowspan="2" style="background:#E21C1C" scope="width:10em;" |Chức vụ
! rowspan="2" style="background:#E21C1C" scope="width:10em;" |Ghi chú
|-
! stylevalign="background:#E21C1C"top scopestyle="width:10em;30px" |Bắt đầuSTT
! stylevalign="background:#E21C1C"top scopestyle="width:10em;130px" |Kết thúcTên
! valign=top style="width:230px" | Nhiệm kỳ
! valign=top style="width:280px" | Ghi chú
|-
| 1
| [[Đào Trọng Kim]]
| tháng 8 năm [[1945]]- tháng 3 năm [[1946]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính
|-
| 2
| [[Trần Đăng Khoa (bộ trưởng)|Trần Đăng Khoa]]
| tháng 3 năm [[1946]] - tháng 9 năm [[1955]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông
|-
| 3
| [[Nguyễn Văn Trân]]
| tháng 9 năm [[1955]] - [[1957]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện
|-
| 4
| [[Nguyễn Hữu Mai]]
| [[1957]] - [[1960]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện
|-
| 5
| Thiếu tướng [[Phan Trọng Tuệ]]
| | [[1960]] - [[28 tháng 3]] năm [[1974]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| ''-''
| ''Thượng tướng [[Đinh Đức Thiện]]''
| ''[[1972]] - tháng 3 năm [[1974]]''
| ''Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải''
|-
| 6
| [[Dương Bạch Liên]]
| tháng 3 năm [[1974]] - [[1976]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 7
| Thiếu tướng [[Phan Trọng Tuệ]]
| [[1976]] - tháng 2 năm [[1980]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 8
! colspan="7" align="center" |Bộ Giao thông Công chính (1945-1955)
| Trung tướng [[Đinh Đức Thiện]]
| tháng 2 năm [[1980]] - tháng 4 năm [[1982]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 9
| Trung tướng [[Đồng Sĩ Nguyên|Đồng Sỹ Nguyên]]
| tháng 4 năm [[1982]] - tháng 6 năm [[1986]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 10
| GS. Tiến sĩ [[Bùi Danh Lưu]]
| tháng 6 năm [[1986]] - tháng 11 năm [[1996]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
|''-''
!1
|[[Lê Ngọc Hoàn|''Lê Ngọc Hoàn'']]
|[[Tập tin:Dao Trong Kim 19450828.jpg|106x106px]]
|''tháng 11 năm [[1996]] - [[1997]]''
|'''[[Đào Trọng Kim]]'''<br><small>(1906-2000)</small>
|''Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải''
|[[28 tháng 8]] năm [[1945|194]]
|-
|[[2 tháng 3]] năm [[1946]]
| 11
|Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính
| [[Lê Ngọc Hoàn]]
|
| [[1997]] - [[2002]]
|-
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
!2
|-
|[[Tập tin:Trần Đăng Khoa.jpg|108x108px]]
| 12
|[[Trần Đăng Khoa (bộ trưởng)|'''Trần Đăng Khoa''']]<br><small>(1917-2018)</small>
| Tiến sĩ [[Đào Đình Bình]]
|[[1 tháng 4]] năm [[1958]]
| [[202002]] - tháng 9]]6 năm [[19552006]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông Côngvận chínhtải
|-
|- 13
| [[Hồ Nghĩa Dũng]]
! colspan="7" |Bộ Giao thông và Bưu điện (1955-1960)
| tháng 6 năm [[2006]] - [[3 tháng 8]] năm [[2011]]
|-
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
!3
|-
|[[Tập tin:NguyenDuyTrinh1973.jpg|80px]]
| 14
|'''[[Nguyễn Duy Trinh]]'''<br><small>(1910-1985)</small>
| Tiến sĩ [[Đinh La Thăng]]
|[[1 tháng 12]] năm [[1958]]
|[[1 3 tháng 4]]8 năm [[19652011]] - 8 tháng 4 năm 2016
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
|-
|- 15
| Thạc sĩ [[Trương Quang Nghĩa]]
!4
| 9 tháng 4 năm [[2016]] - 25 tháng 10 năm 2017
|[[Tập tin:Nguyen Con 1976.jpg|80px]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|'''[[Nguyễn Côn]]'''<br><small>(1916-2022)</small>
|-
|[[1 tháng 4]] năm [[1965]]
| 16
|[[14 tháng 6]] năm [[1973]]
| Tiến sĩ [[Nguyễn Văn Thể]]
|Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
| 26 tháng 10 năm [[2017]] - nay
|
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
!5
|[[Tập tin:Nguyễn Lam.jpg|80px]]
|'''[[Nguyễn Lam]]'''<br><small>(1921-1990)</small>
|[[14 tháng 6]] năm [[1973]]
|[[28 tháng 3]] năm [[1974]]
|Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
|
|-
!6
|[[Tập tin:Le Thanh Nghi.jpg|80px]]
|'''[[Lê Thanh Nghị]]'''<br><small>(1911-1989)</small>
|[[28 tháng 3]] năm [[1974]]
|[[7 tháng 2]] năm [[1980]]
|Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
|
|-
!7
|[[Tập tin:Nguyễn Lam.jpg|80px]]
|'''[[Nguyễn Lam]]'''<br><small>(1921-1990)</small>
|[[7 tháng 2]] năm [[1980]]
|[[23 tháng 4]] năm [[1982]]
|Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
|
|-
!8
|[[Tập tin:Vo Van Kiet 19970610.png|80px]]
|'''[[Võ Văn Kiệt]]'''<br><small>(1922-2008)</small>
|[[23 tháng 4]] năm [[1982]]
|[[10 tháng 5]] năm [[1988]]
|Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
|
|-
!9
|
|'''[[Đậu Ngọc Xuân]]'''<br><small>(1927 - 2016)</small>
|[[10 tháng 5]] năm [[1988]]
|[[3 tháng 3]] năm [[1989]]
|Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
|
|-
!10
|[[Tập tin:Phan Van Khai 19970610.png|80px]]
|'''[[Phan Văn Khải]]'''<br><small>(1933-2018)</small>
|[[3 tháng 3]] năm [[1989]]
|[[21 tháng 10]] năm [[1995]]
|Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
|
|-
! colspan="7" |Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1995-nay)
|-
!11
|[[Tập tin:Do Quoc Sam 19931007.jpg|80px]]
|[[Đỗ Quốc Sam|'''Đỗ Quốc Sam''']]<br><small>(1929-2010)</small>
|[[21 tháng 10]] năm [[1995]]
|[[6 tháng 11]] năm [[1996]]
|Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
|
|-
!12
|[[Tập tin:Tran Xuan Gia.jpg|80px]]
|[[Trần Xuân Giá|'''Trần Xuân Giá''']]<br><small>(sinh 1939)</small>
|[[6 tháng 11]] năm [[1996]]
|[[1 tháng 9]] năm [[2002]]
|Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
|Bị khởi tố hình sự năm 2014
|-
!13
|[[Tập tin:Vo Hong Phuc 20100414.jpg|80px]]
|'''[[Võ Hồng Phúc]]'''<br><small>(sinh 1945)</small>
|[[1 tháng 9]] năm [[2002]]
|[[3 tháng 8]] năm [[2011]]
|Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
|
|-
!14
|[[Tập tin:Mr. Bui Quang Vinh.jpg|80px]]
|'''[[Bùi Quang Vinh]]'''<br><small>(sinh 1953)</small>
|[[3 tháng 8]] năm [[2011]]
|[[8 tháng 4]] năm [[2016]]
|Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
|Bị kỷ luật Khiến trách năm 2018 <ref>{{Chú thích web|url=https://tuoitre.vn/ky-luat-nguyen-bo-truong-ke-hoach-dau-tu-bui-quang-vinh-20181127145000934.htm|tựa đề=Kỷ luật nguyên bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh|url-status=live}}</ref>
|-
!15
|[[Tập tin:Nguyen Chi Dung 20200724.jpg|80px]]
|'''[[Nguyễn Chí Dũng (chính khách)|Nguyễn Chí Dũng]]'''<br><small>(sinh 1960)</small>
|[[9 tháng 4]] năm [[2016]]
|''đương nhiệm''
|Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
|
|}