Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở Vũ vương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Nhưng lệnh doãn Đấu Kì giấu việc đó không phát tang mà dẫn quân đội về phía tây như kế hoạch ban đầu. Khi quân đội Sở đến kinh đô của Tùy và buộc vùa Tuy phải cầu hòa, thì mới phát tang, con là Hùng Ti nối ngôi, tức là [[Sở Văn vương]].
== Gia quyến ==
* Phụ thân : [[Sở Tiêu Ngao]]
* Con trai : [[Sở Văn Vương]],[[Vương tử Thiện]],[[ Khuất Hà]]
 
==Xem thêm==