Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Uông”

n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
==Tiểu sử==
Cha ông là danh tướng Nguyễn Kim. Tướng Nguyễn Kim có hai con trai là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng. Sau khi [[Nguyễn Kim]] bị Dương chấp nhất hạ độc chết, Nguyễn Uông được vua Lê Trang Tông phong làm Lãng Xuyên Hầu, sau tiến phong Tả tướng quân, còn [[Nguyễn Hoàng]] được vua Lê Trang Tông phong làm Hạ Khê hầu, sai đem quân đi đánh giặc lập được nhiều công lao nên được vua lê phong tước đoanĐoan quận công.
 
Sau khi Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên nắm binh quyền. Để thao túng triều chính, Trịnh Kiểm sau đó đã sát hại Nguyễn Uông. Nguyễn Hoàng vì lo sợ người bị Trịnh Kiểm hại tiếp theo sẽ là mình nên xin với người chị là [[Nguyễn Thị Ngọc Bảo|Ngọc Bảo]] (vợ Trịnh Kiểm) để xin với Trịnh Kiểm cho mình vào đất Thuận Hóa trấn thủ và được Trịnh Kiểm bằng lòng. Từ đó, Nguyễn Hoàng trở thành người mở đầu cho sự nghiệp của các [[chúa Nguyễn]] ở miền nam [[Việt Nam]] và mở ra thế cục [[Trịnh - Nguyễn phân tranh]] sau này.
 
==Con cháu==