Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiến pháp Pháp năm 1958”

không có tóm lược sửa đổi
(Thay cả nội dung bằng “{{Chất lượng kém/nguồn|ngày=16|tháng=05|năm=2022|lý do=Dịch máy clk|thành viên=NhacNy2412}} {{Hộp thông tin pháp luật|image=Constitution sceau.jpg}} Hiến pháp hiện hành của Pháp được thông qua vào ngày 4 tháng 10 năm 1958. Nó thường được gọi là Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ năm, và nó thay thế cho Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ tư năm 1946. [ 1] Hiến pháp n…”)
Thẻ: Thay thế nội dung Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
{{Chất lượng kém/nguồn|ngày=16|tháng=05|năm=2022|lý do=Dịch máy clk|thành viên=NhacNy2412}}
{{Hộp thông tin pháp luật|image=Constitution sceau.jpg}}
Hiến pháp hiện hành của Pháp được thông qua vào ngày 4 tháng 10 năm 1958. Nó thường được gọi là Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ năm, và nó thay thế cho Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ tư năm 1946. <ref>[[Decision 171-44 DC of 16 July 1971|Decision no. 71-44 DC]], known as "Liberté d'association": http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/decision/decision-no-71-44-dc-of-16-july-1971.135366.html</ref> Hiến pháp năm 1958 coi sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước, dân chủ, phúc lợi xã hội và tính không thể phân chia là những nguyên tắc cốt lõi của nhà nước Pháp.<ref [name=":2]" /> Charles de Gaulle là đóng vai trò chính trong việc giới thiệu hiến pháp mới và tạo nên nền Cộng hòa thứ năm, trong khi văn bản do Michel Debré soạn thảo. Kể từ đó, hiến pháp đã được sửa đổi hai mươi bốn lần, cho đến năm 2008.<ref>{{cite [3]web|url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/les-revisions-constitutionnelles.5075.html|title=Les révisions constitutionnelles|website=Conseil Constitutionnel|access-date=15 June 2016}}</ref>
 
[[Thể loại:Chính trị năm 1958]]