Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiến pháp Pháp năm 1958”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{Hộp thông tin pháp luật|image=Constitution sceau.jpg}}
Hiến pháp hiện hành của Pháp được thông qua vào ngày 4 tháng 10 năm 1958. Nó thường được gọi là Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ năm, và nó thay thế cho [[Hiến pháp Pháp năm 1946|Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ tư năm 1946]].<ref>[[Decision 71-44 DC of 16 July 1971|Decision no. 71-44 DC]], known as "Liberté d'association": http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/decision/decision-no-71-44-dc-of-16-july-1971.135366.html</ref> Hiến pháp năm 1958 coi [[Táchtách biệt giáo hội và chính phủ|sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước]], [[dân chủ]], phúc lợi xã hội và tính không thể phân chia là những nguyên tắc cốt lõi của nhà nước Pháp.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur|tựa đề=Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur {{!}} Conseil constitutionnel|website=www.conseil-constitutionnel.fr|ngôn ngữ=fr|ngày truy cập=2022-05-17}}</ref> Charles de Gaulle là đóng vai trò chính trong việc giới thiệu hiến pháp mới và tạo nên nền Cộng hòa thứ năm, trong khi văn bản do Michel Debré soạn thảo. Kể từ đó, hiến pháp đã được sửa đổi hai mươi bốn lần, cho đến năm 2008.<ref>{{cite web|url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/les-revisions-constitutionnelles.5075.html|title=Les révisions constitutionnelles|website=Conseil Constitutionnel|access-date=15 June 2016}}</ref>
 
==Tham khảo==