Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chính Hồng kỳ”

thay thế tham số dead-url (1×);
n (Xóa tham số thừa, ký tự thừa trong tham số)
(thay thế tham số dead-url (1×);)
 
 
* {{chú thích sách|url=https://book.douban.com/subject/1049123/|title=Bắc Kinh thông|last=Kim Thụ Thân|first=|publisher=Nhà xuất bản Văn nghệ quần chúng|year=1999|isbn=9787800946578|location=|pages=}}
* {{Chú thích web|url=http://www.lndangan.gov.cn/HTML/index.html|tựa đề=Bát kỳ Sử thoại|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20100413170238/http://www.lndangan.gov.cn/HTML/index.html#|ngày lưu trữ=2010-04-13|url hỏng-status=yesdead|ngày truy cập=2020-09-25}}
 
== Xem thêm ==