Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Aculifera”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
| subregnum = [[Eumetazoa]]
{{không phân hạng|đơn vị=[[ParaHoxozoa]]}}
{{không phân hạng|đơn vị=[[Động vật đối xứng hai bên|Bilateria]]}}
{{không phân hạng|đơn vị=[[Nephrozoa]]}}