Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2007/07”

Thêm phần đã xong
(Lưu thêm các kết quả tháng 7)
(Thêm phần đã xong)
{{TOCright}}
==Tháng 7 năm 2007==
 
===[[Bao Tap band]]===
''Kết quả: đã xoá theo biểu quyết''
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' Ban nhạc vô danh. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 09:54, ngày 23 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa, vì không nổi tiếng. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 21:51, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Biscafun]]===
''Kết quả: đã xoá theo biểu quyết''
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' Đồng ý. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 03:30, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa. Không nổi bật. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 21:52, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Bu Deuk-bul]]===
''Kết quả: đã xoá theo biểu quyết''
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' [[Thành viên:Conbo|conbo]] 09:56, ngày 23 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa. Có thể viết chung vào các sự kiện lịch sử chính có liên quan. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 21:54, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Chùa Tuyên Linh]]===
''Kết quả: đã xoá theo biểu quyết''
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#<del>Đồng ý '''xóa'''</del>. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#'''Xóa''' Không đủ tiêu chuẩn, bài viết sơ sài.[[Thành viên:Conbo|conbo]] 06:31, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa vì không đặt sắc. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 21:56, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[CyWorld tiếng Việt]]===
''Kết quả: đã xoá theo biểu quyết''
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 20:17, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
#Xóa Góp thêm 1 phiếu để xoá cho trọn vẹn :D . [[Thành viên:Conbo|conbo]] 07:41, ngày 9 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Giáo lí vấn đáp Giáo hội Công giáo]]===
''Kết quả: đã xoá theo biểu quyết''
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
#Đồng ý '''xóa'''.--Bùi Dương 08:45, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Đồng ý '''xóa'''. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 16:54, ngày 15 tháng 7 năm 2007 (UTC)
#Xóa. [[Thành viên:Thaisk|Thaisk]] ([[Thảo luận Thành viên:Thaisk|thảo luận]], [[Đặc biệt:Contributions/Thaisk|đóng góp]]) 20:11, ngày 2 tháng 8 năm 2007 (UTC)
#Xóa. [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 06:36, ngày 9 tháng 8 năm 2007 (UTC)
 
===[[Hàn (dòng họ)]]===
''Kết qủa: đã xóa theo biểi quyết''
11.775

lần sửa đổi