Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ga Gayang”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| mr = Kayangnyŏk
| line = s09
| prev = YangcheonhyanggyoYangcheon Hyanggyo
| next = Jeungmi
| number = 907
{{s-rail|title=SMS}}
{{s-line|system=SMS|line=Tuyến 9|branch=<span style="color:#f00;"><center>'''Tốc hành'''|previous=sân bay quốc tế Gimpo|next=Yeomchang|type=sân bay Gimpo}}
{{s-line|system=SMS|line=Tuyến 9|branch=Địa phương|previous=YangcheonhyanggyoYangcheon Hyanggyo|next=Jeungmi|type=Gaehwa}}
{{s-end}}