Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ga Gayang”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
==Bố trí ga==
{|style="text-align:center;"
{|table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3
|style="border-top:solid 1px gray;" width=50 valign=top|'''G'''
|style="border-top:solid 1px gray;" width=100 valign=top|Đường đi
|style="border-top:solid 1px gray;" width=390 valign=top|Lối thoát
|}
{|table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3
|style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" valign=top width=50|'''L1<br>Phòng chờ'''
|style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" valign=top width=100|Hành lang
|style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" valign=top width=390|Dịch vụ khách hàng, cửa hàng, [[Máy bán hàng|máy bán hàng tự động]], [[ATM]]
|}
{|table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3
|style="border-top:solid 1px gray;border-bottom:solid 1px gray;" width=50 rowspan=10 valign=top|'''L2<br>Tàu'''
|style="border-bottom:solid 0px gray;border-top:solid 1px gray;" width=100|Hướng Tây địa phương
|style="border-bottom:solid 0px gray;border-top:solid 1px gray;" width=390|← [[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|<span style="background:#{{SMS color|9}}"><span style="color:black;">'''Tuyến 9 địa phương'''</span></span>]] hướng đi [[Ga Gaehwa|Gaehwa]]
<small>([[Ga Yangcheonhyanggyo|Yangcheonhyanggyo]])</small>
|-
|<small> {{stn|Magongnaru}} (<span style="color: #f00;">tốc hành</span>) ↑ <br/>{{stn|Yangcheonhyanggyo}} (địa phương) ↑ </small>
|style="border-top:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" colspan=2|<center><small>Bên hông tàu, cửa sẽ mở ra bên trái, phải</small></center>
|}-
|| {{!}} <span style="color: #ffffff; background-color: #{{rcr|SMS|9}};">E/B</span> {{!}} {{!}} <span style="color: #ffffff; background-color: #{{rcr|SMS|9}};">W/B</span> {{!}}
|-
|<small> ↓ {{stn|Yeomchang}} (<span style="color: #f00;">tốc hành</span>)<br/> ↓ {{stn|Jeungmi}} (địa phương) </small>
|}
 
{|table border=0"1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows"
|-
! <span style="color: #{{rcr|SMS|9}};">Hướng Tây tốc(địa hànhphương)</span>
| ← <span style="color:black;">[[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|<span style="background:#{{rcr|SMS color|9}};"><span style="background-color:black #ffffff;">'''Tuyến 9 tốc hành'''</span></span>]] hướng đi [[GaTàu sânđiện bayngầm quốcSeoul tếtuyến Gimpo9|SânTuyến bay Gimpo9]] <small>(GaHướng cuối)</small>đi {{stn|Gaehwa}}
|-
! <span style="color: #{{rcr|SMS|9}};">Hướng ĐôngTây (tốc hành)</span>
|<span style="color:white #{{rcr|SMS|9}}; background-color: #ffffff;"></span> [[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|<span style="background:#{{SMS color|9}};"><span style="color:black;">'''Tuyến 9 tốc hành'''</span></span>]] hướngHướng đi [[Ga trungsân tâmbay yquốc tế VHSGimpo|TrungSân tâmbay YQuốc tế VHSGimpo]]
<small>([[Ga Yeomchang|Yeomchang]])</small> →
|-
! <span style="color: #{{rcr|SMS|9}};">Hướng Đông (địa phương)</span>
|style="border-top:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" colspan=2|<center><small>Bên hông tàu, cửa sẽ mở ra bên trái, phải</small></center>
| {{0|→}} <span style="color: #{{rcr|SMS|9}}; background-color: #ffffff;">●</span> [[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|Tuyến 9]] Hướng đi [[Ga trung tâm y tế VHS|Trung tâm Y tế VHS]] →
|-
! <span style="color: #{{rcr|SMS|9}};">Hướng Đông địa(tốc phươnghành)</span>
| {{0|→}} <span style="color:white #{{rcr|SMS|9}}; background-color: #ffffff;"></span> [[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|<span style="background:#{{SMS color|9}}"><span style="color:black;">'''Tuyến 9 địa phương'''</span></span>]] hướngHướng đi [[Ga trung tâm y tế VHS|Trung tâm Y tế VHS]]
<small>([[Ga Jeungmi|Jeungmi]])</small> →
|}