Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hình chữ nhật”

n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
 
* Nếu một [[tam giác]] có đường trung tuyến ứng với cạnh đối diện và bằng nửa cạnh ấy thì đó là [[tam giác]] vuông.
* Trong [[tam giác vuông]] đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền, một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.
 
== Chú thích ==
1

lần sửa đổi