Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mạnh Tử (sách)”

Tính năng gợi ý liên kết: 3 liên kết được thêm.
Không có tóm lược sửa đổi
(Tính năng gợi ý liên kết: 3 liên kết được thêm.)
 
{{Dablink|Mục từ này về tác phẩm kinh điển Mạnh Tử. Về nhân vật Mạnh Tử, xem [[Mạnh Tử]].}}
Sách '''Mạnh Tử''' là tác phẩm [[triết học]], [[luân lý học|đạo đức học]] và [[chính trị học]] về [[Mạnh Tử]] và các môn đệ của ông như Nhạc Chính Khắc, Công Tôn Sửu, Vạn Chương v.v... ghi chép lại những điều đối đáp của Mạnh Tử với các vua [[chư hầu]], giữa Mạnh Tử và các học trò cùng với những lời phê bình của Mạnh Tử về các học thuyết khác như: học thuyết của [[Mặc Tử]], [[Dương Chu]]. Sách Mạnh Tử là một kinh điển rất quan trọng của [[Nho giáo|Nho học]].
 
==Nội dung==