Ko-Ka

Gia nhập ngày 7 tháng 5 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
 
• Chữ Hán: 紅河, phiên âm [[tiếng Hán]] hónghé, phiên âm [[tiếng Nhật]] こうか (kōka)
 
* Nơi ở: Hà nội
 
* Nơi làm việc: Hà nội
 
* Nghề nghiệp: Quản lý