Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số La Mã”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:56D3:F960:584B:B43C:F489:4E78 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Nguyenquanghai19)
Thẻ: Lùi tất cả Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Người ta dùng các chữ số I, V, X, L, C, D, M, và các nhóm chữ số IV, IX, XL, XC, CD, CM để viết số La Mã. Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần. Một vài ví dụ:
 
* III hay iii cho [[3 (số)|3]].
* VIII hay viii cho [[8 (số)|8]]
* [[32 (số)|XXXII]] hay xxxii cho [[32 (số)|32]]
* XLV hay xlv cho [[45 (số)|45]]