Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Cheers!/phản hồi/2”

(→‎Bài chưa dịch: đã có ở dưới)
Còn khoảng 4000 bài dịch chưa hoàn thiện hoặc chưa dịch ([http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:T%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm&ns0=1&redirs=1&advanced=1&search=%22is+a%22&limit=500&offset=0], [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:T%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm&ns0=1&redirs=1&advanced=1&search=%22is+an%22&limit=500&offset=0], [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:T%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm&ns0=1&redirs=1&advanced=1&search=%22is+one%22&limit=500&offset=0], [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:T%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm&ns0=1&redirs=1&advanced=1&search=%22was+a%22&limit=100&offset=0]).[[Đặc biệt:Đóng góp/115.78.193.169|115.78.193.169]] ([[Thảo luận Thành viên:115.78.193.169|thảo luận]]) 03:22, ngày 26 tháng 4 năm 2012 (UTC)
:[http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t%3AT%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm&profile=default&search=is+een&fulltext=Search].[[Thành viên:Yduocizm|Yduocizm]] ([[Thảo luận Thành viên:Yduocizm|thảo luận]]) 08:29, ngày 28 tháng 4 năm 2012 (UTC)
:[http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:%C4%90%C3%B3ng_g%C3%B3p/A&offset=20120428111318&limit=250&target=A Một số sửa đổi trên bài chưa dịch của A].[[Thành viên:Yduocizm|Yduocizm]] ([[Thảo luận Thành viên:Yduocizm|thảo luận]]) 10:16, ngày 29 tháng 4 năm 2012 (UTC)
72.718

lần sửa đổi