Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Uyên Cảnh Hoàng hậu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa chữ Hán
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| thông tin con cái = ẩn
| thụy hiệu = <font color = "blue">Trinh Huệ An Hòa Cảnh Hoàng hậu</font><br>(貞惠安和景皇后)<br><font color = "grey">Hiếu Uyên Túc Ý Trinh Huệ An Hòa Phụ Thiên Cung Thánh Cảnh Hoàng hậu</font><br>(孝淵肅懿貞惠安和輔天恭聖景皇后)
| tước hiệu = <font color = "grey">Trinh Huệ Hoàng hậu<br><font color = "black">Hiếu Uyên Cảnh Hoàng hậu
| cha = [[Uông Anh]]
| mẹ =