Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỷ lệ”

n
 
== Cách viết ==
Tỷ lệ có thể là một [[số tự nhiên]] hoặc một [[phân số]]. Một tỷ lệ có thể viết là "''a'' so với ''b''", "''a'' trên ''b''" hoặc <math>a:b</math>, hoặc biểu diễn thành một phép chia của ''a'' và ''b'' như <math>\frac{a}{b}</math>.<ref>New International Encyclopedia</ref> Các thương số bằng nhau biểu thị các tỷ lệ bằng nhau.
 
== Phần trăm ==