Lã Việt

không có tóm lược sửa đổi
 
Xin được đóng góp chút gì cho trang Tiếng Việt này trong khả năng giới hạn của mình. Hiện tôi chỉ dịch sang tiếng Việt những văn bản cần thiết (Utility, Disclamers, Manual...)
154

lần sửa đổi