Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:逐风天地”

Thẻ: Đã được lùi sửa Đề tài mới Mã nguồn
Thẻ: Đã được lùi sửa
 
Hi! I just found out that the museum's name has been changed from "Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh" to "Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh" 10 years ago, so the article in zhwiki should be renamed as well. What new title do you think we should give it? – [[Thảo luận Thành viên:Không hề giả trân|<span style="font-family:Courier New;color:blue;font-size:90%">Trân</span>]] 23:54, ngày 30 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 
Never mind! We can name it [[:zh:胡志明市歷史博物館]] (according to the history section the museum has bore this name before). [[Thảo luận Thành viên:Không hề giả trân|<span style="font-family:Courier New;color:blue;font-size:90%">Trân</span>]] 23:57, ngày 30 tháng 7 năm 2022 (UTC)