Khác biệt giữa các bản “Khu công nghiệp”

n
==Liên kết ngoài==
[http://www.industry.gov.vn Trang tin điện tử thuộc Bộ Công Nghiệp Việt Nam]
 
[http://www.khucongnghiep.com.vn Website chính thức về Khu Công Nghiệp Việt Nam]
 
{{sơ khai kinh tế học}}
Người dùng vô danh