Khác biệt giữa các bản “Khu công nghiệp”

không có tóm lược sửa đổi
Khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ. (Theo Luật Đầu tư 2005)
 
== Xem thêm ==
Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ. (Theo Luật Đầu tư 2005)
 
==Liên kết ngoài==
Người dùng vô danh