Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thập niên 730 TCN”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Liên kết định hướng
730 TCN— [[Mattan II]] kế vị [[Hiram II]] làm vua của [[Tyre]] .
730 TCN— [[Leontini]] ở [[Sicily]] được thành lập bởi những người thuộc địa từ [[Naxos]] .
==Mất==
738 TCN: [[Menahem]]
 
736 TCN: [[Picahiah]] , [[Jotham]]
 
735 TCN: [[Vệ Trang công]]
 
732 TCN: [[Pekah]]
 
731 TCN: [[Tề Trang công]] , [[Khúc Ốc Hoàn Thúc]] .
 
== Tham khảo ==