Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số dương”

n
Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Số thực dương sang Dấu (toán học)
(Mwcb đã đổi Số dương thành Số thực dương)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
n (Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Số thực dương sang Dấu (toán học))
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
 
#đổi [[Sốdấu thực(toán dươnghọc)|dấu]]
 
{{R from move}}