Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Sùng”

n Sửa thể loại... (câu hỏi?)
Dòng 60:
 
== Tiểu sử ==
Lê Sùng nguyên là đíchthế tử của [[Kiến Vương Lê Tân]] và [[Trịnh Thị Tuyên]]. Ông sinh năm[[1485]] (năm [[Hồng Đức]] thứ 15 đời [[Lê Thánh Tông]]), được chính ông nội ban kiếm ấn phong tước [[hầu]], sau đó được chính bác là [[Lê Hiến Tông]] thăng tước [[công]]. Em trai ruột là [[Lê Tương Dực]] truy phong làm Cẩm Giang vương và Trang Định đại vương. Cuối cùng, ông được truy tôn là Minh Tông Triết hoàng đế.
 
Năm 1505, bà [[Trịnh Thị Loan]] được tuyển làm phi cho ông, thấy người này rất xinh đẹp nên ông đã tuyển làm phi và sinh hạ cho ông hai vị vua là [[Lê Chiêu Tông]] (năm 1506) và [[Lê Cung Hoàng]] (năm 1507). Năm 1502, cha ông là [[Kiến Vương Lê Tân]] mất, ông cùng với các huynh đệ của ông đều rất buồn.
Dòng 84:
:*Mục Ý Vương [[Lê Doanh]], cha của hoàng đế khôn chính thống [[Lê Quang Trị]]
:*Dực Cung Vương [[Lê Quyên]], Con út của [[Lê Tân|Kiến Vương Tân]]
 
::* Phu thê: [[Trịnh Thị Loan]]
=== Thê Thiếp: ===
:::Hậu duệ: Lê Minh Tông chỉ có duy nhất 2 người con gồm:
{| class="wikitable"
:::*Lê Y (1506-1527), tức vua [[Lê Chiêu Tông]], mẹ là [[Trịnh Thị Loan]], con là [[Lê Trang Tông]] [[Nhà Lê trung hưng|nhà lê trung hưng]] (1515-1548)
|+Danh sách các thê thiếp
:::*Lê Xuân (1507-1527), tức vua [[Lê Cung Hoàng]], mẹ là [[Trịnh Thị Loan]], con là Lê Quý Nghi
!STT
!Danh hiệu
!Tên
!Sinh mất
!Cha
!Ghi chú
|-
|1
|Cẩm Giang Vương Phi
::* Phu thê: |[[Trịnh Thị Loan]]
|
|
|Bà sinh hạ 2 người con trai là Lê Chiêu Tông và Lê Cung Hoàng.
|}
 
=== Hậu duệ: ===
{| class="wikitable"
|+Danh sách các vương tử
!STT
!Danh hiệu
!Tên
!Sinh mất
!Cha
!Ghi chú
|-
|1
|[[Lê Chiêu Tông]]
|Lê Y
|1506-1527
|Cẩm Giang Vương Phi
[[Trịnh Thị Loan]]
:::*Lê Y (1506-1527), tức vua [[Lê Chiêu Tông]], mẹ là [[Trịnh Thị Loan]],|Có con là [[Lê Trang Tông]] [[Nhà Lê trung hưng|nhà lê trung hưng]] (1515-1548)
|-
|2
|[[Lê Cung Hoàng]]
|Lê Xuân
|1507-1527
|Cẩm Giang Vương Phi
[[Trịnh Thị Loan]]
|Có con là Lê Quy Nghi
|}
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh