Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ ưu tiên của toán tử”

n
đồng bộ dấu chia với phần trên
n (ngôn ngữ không rõ)
n (đồng bộ dấu chia với phần trên)
Các luật [[Tính giao hoán|giao hoán]] và [[Tính kết hợp|kết hợp]] của phép cộng và phép nhân cho phép thêm các thuật ngữ theo bất kỳ thứ tự nào và nhân các yếu tố trong bất kỳ thứ tự nào nhưng các toán tử hỗn hợp phải tuân theo thứ tự toán tử tiêu chuẩn.
 
Trong một số bối cảnh, sẽ rất hữu ích khi thay thế một phép chia bằng phép nhân bằng phép nghịch đảo (phép nhân nghịch đảo) và phép trừ bằng phép cộng ngược lại (phép cộng nghịch đảo). Ví dụ, trong [[đại số máy tính]], điều này cho phép thao tác ít [[Phép toán hai ngôi|toán tử hai ngôi]] hơn và giúp sử dụng [[Tính giao hoán|giao hoán]] và [[Tính kết hợp|kết hợp]] dễ dàng hơn khi đơn giản hóa các [[Biểu thức (toán học)|biểu thức]] lớn. Như vậy {{Nowrap|3 ÷/ 4 {{=}} 3 × {{sfrac|1|4}}}} nói cách khác, 3 chia 4 tương đương với tích của 3 và {{Sfrac|1|4}} Ngoài ra {{Nowrap|3 − 4 {{=}} 3 + (−4)}}; nói cách khác, hiệu số của 3 và 4 bằng tổng của 3 và −4. Như vậy, {{Nowrap|1 − 3 + 7}} có thể được coi như là tổng của {{Nowrap|1 + (−3) + 7}} và ba [[phép cộng]] có thể được thêm vào trong bất kỳ thứ tự nào, trong mọi trường hợp đều đưa ra kết quả là 5.
 
Biểu tượng khai căn √ theo truyền thống được kéo dài bởi một thanh (được gọi là vinculum) trên biểu thức cần khai căn (điều này tránh sự cần thiết của dấu ngoặc quanh biểu thức cần khai căn). Các [[hàm số]] khác sử dụng dấu ngoặc đơn xung quanh đầu vào để tránh sự mơ hồ. Các dấu ngoặc đôi khi được bỏ qua nếu đầu vào là một [[đơn thức]]. Do đó, {{Nowrap|sin 3''x'' {{=}} sin(3''x'')}}, nhưng {{Nowrap|sin ''x'' + ''y'' {{=}} sin(''x'') + ''y''}}, vì {{Nowrap|''x'' + ''y''}} không phải là đơn thức.<ref name="Bronstein_1987" /> Một số máy tính và ngôn ngữ lập trình yêu cầu dấu ngoặc đơn xung quanh đầu vào của hàm số, một số khác thì không.