Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chiến tranh giữa các vì sao: Tập III – Sự báo thù của người Sith”

không có tóm lược sửa đổi
(Tính năng gợi ý liên kết: 3 liên kết được thêm.)
Không có tóm lược sửa đổi
{{Short description|Bộ phim sử thi vũ trụ năm 2005 của Mỹ do George Lucas đạo diễn}}
{{Redirect|Star Wars III|bộ phim thứ ba được phát hành|Return of the Jedi{{!}}''ReturnSự oftrở thelại của Jedi''}}
{{pp-pc1}}
{{Use American English|datAugust 2022|date=tháng 8 năm 2022}}