Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

Cách viết tắt từ Trung ương là TW chứ không phải là
nKhông có tóm lược sửa đổi
(Cách viết tắt từ Trung ương là TW chứ không phải là)
 
== Một số cá nhân tiêu biểu ==
# [[Dương Đức Hiền]], nguyên Tổng thư ký [[Đảng Dân chủ Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam.
# [[Phùng Văn Cung]], nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam|Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Thị Lựu]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm Phó Tổng thư ký UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam.
# [[Nguyễn Thị Thập]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTvMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Thị Định]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Văn Kiết]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Trần Đăng Khoa (bộ trưởng)|Trần Đăng Khoa]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Hoàng Minh Giám]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II, III.
# [[Nguyễn Văn Tiến]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Phan Anh]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# Hòa thượng [[Thích Minh Nguyệt]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# Linh mục [[Nguyễn Thế Vịnh]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Đức Thuận]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Văn Hiếu (bộ trưởng)|Nguyễn Văn Hiếu]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Phạm Khắc Quảng]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa II, III.
# [[Phạm Văn Kiết]], nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa III; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBWMTTQ Việt Nam khóa IV.
# [[Huy Cận|Cù Huy Cận]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa II, III, IV.
# Linh mục Vương Đình Ái, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa IV, V.
# [[Hoàng Đình Cầu]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa IV, V, VI.
# [[Nguyễn Sơn Hà]], nguyên Ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I.
# Hòa thượng [[Thích Đôn Hậu]], nguyên Đệ nhất Phó Pháp chủ [[Giáo hội Phật giáo Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I.
# Hòa thượng [[Thích Đức Nhuận]], Pháp chủ đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I.
# Hòa thượng [[Thích Thiện Hào]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy viên UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I.
# Giám mục [[Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm]], nguyên [[Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam]]; Giám mục giáo phận Thanh Hóa.
# Tổng Giám mục [[Nguyễn Văn Bình (định hướng)|Nguyễn Văn Bình]], nguyên Tổng Giám mục Tòa Tổng Giám mục TP. Hồ Chí Minh.