Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

n
Sửa chữa chính tả
(Cách viết tắt từ Trung ương là TW chứ không phải là)
n (Sửa chữa chính tả)
 
# [[Phùng Văn Cung]], nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam|Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Thị Lựu]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm Phó Tổng thư ký UBTWMTTQ Việt Nam.
# [[Nguyễn Thị Thập]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTvMTTQUBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Thị Định]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# [[Nguyễn Văn Kiết]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa I, II.
# Linh mục Vương Đình Ái, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa IV, V.
# [[Hoàng Đình Cầu]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa IV, V, VI.
# [[Nguyễn Sơn Hà]], nguyên Ủy viên UBTƯMTTQUBTWMTTQ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa I.
# Hòa thượng [[Thích Đôn Hậu]], nguyên Đệ nhất Phó Pháp chủ [[Giáo hội Phật giáo Việt Nam]]; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa I.
# Hòa thượng [[Thích Đức Nhuận]], Pháp chủ đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên UBTWMTTQ Việt Nam khóa I.