Khác biệt giữa các bản “Đảng phái chính trị”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
'''Đảng phái chính trị''' (thường được gọi vắn tắt là '''chính đảng''' hay '''đảng''') là một tổ chức [[chính trị]] tự nguyện theo một đường lối, [[hệ tư tưởng]], điều lệ nhằm đạt được một quyền lực chính trị nhất định trong [[chính quyền]] để thực hiện một nhiệm vụ, lý tưởng của một tầng lớp, giai cấp, dân tộc để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp, hay giai cấp hay dân tộc đó.
 
==Các đảng phái tại Việt Nam==
{{Chính|Danh sách các đảng phái chính trị của Việt Nam}}
 
442

lần sửa đổi