Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Bản mẫu”

n
Tuy nhiên tránh [[Wikipedia:Trang đổi hướng|đổi hướng kép]]. Các tiêu bản đổi hướng kép sẽ không hoạt động và cần phải được sửa để đổi hướng về tiêu bản chính.
 
====Nhiều tên gọi cho cùng một tham số====
Có thể tạo ra hai tên gọi cho cùng một tham số trong tiêu bản bằng cú pháp <nowiki>{{{tên_1|{{{tên_2|mặc_định}}}}}}</nowiki>. Tương tự cho các tham số có thể gọi bằng ba hay nhiều tên gọi hơn.
 
Kỹ thuật này có thể áp dụng cho việc Việt hóa các tiêu bản sao chép từ Wikipedia ngôn ngữ khác: có thể đặt tên tiếng Việt cho các tham số và dùng chúng song song với tên gốc trong ngoại ngữ. Ví dụ, nếu tiêu bản có thể được dùng bởi nhiều trang bằng tham số tiếng Anh; và cũng được dùng bởi nhiều trang bằng tham số tiếng Việt thì có thể đưa cả hai tên gọi tham số vào bằng cú pháp <nowiki>{{{tên_tiếng_Việt|{{{tên_tiếng_Anh|mặc_định}}}}}}</nowiki>. Điều này giúp tiêu bản có thể được sao chép thẳng từ Wikipedia ngoại ngữ mà vẫn hoạt động; đồng thời cũng có thể được dùng bởi các thành viên không thạo ngoại ngữ.
 
====Kết hợp cú pháp tính toán/biến hệ thống====
Các tiêu bản có thể dùng các [[Trợ giúp:Tính toán|hàm cú pháp]] trong mã nguồn. Khi đó, nhớ [[Trợ giúp:Thể loại|xếp]] tiêu bản này vào [[:Thể loại:Tiêu bản dùng hàm cú pháp]] (kẹp trong <code><nowiki><noinclude></nowiki></code> và <code><nowiki></noinclude></nowiki></code> để việc xếp loại chỉ dành cho trang mô tả tiêu bản chứ không phải cho bài viết dùng tiêu bản này).