Khác biệt giữa các bản “Ngô phu nhân (Tôn Kiên)”

không có tóm lược sửa đổi
Gia đình bà thấy [[Tôn Kiên]] vũ phu và ngông cuồng nên không muốn gả, định từ hôn khiến Tôn Kiên vừa xấu hổ vừa căm hận. Trong hoàn cảnh đó, bà đã đứng ra thuyết phục cả nhà không nên vì mình mà gây oán với Tôn Kiên, hãy coi đó là số mệnh<ref>Dịch Trung Thiên, sách đã dẫn, tập 1, tr 407</ref>. Vì vậy gia đình bà gả bà cho Tôn Kiên. Bà trở thành Ngô phu nhân được ghi trong sử sách.
 
Tôn Kiên và Ngô phu nhân có 4 người con trai là [[Tôn Sách]], [[Tôn Quyền]], Tôn Dực và Tôn Khuông; cùng 1 người con gái<ref>Dịch Trung Thiên, sách đã dẫn, tập 2, tr 138</ref>.
 
== Theo con ==
Năm [[200]], [[Tôn Sách]] đột ngột qua đời. Con thứ hai của Ngô phu nhân là Tôn Quyền lên nối nghiệp anh. Trong khi Tào Tháo chinh phục phía bắc thì Tôn Quyền nhiều năm chinh chiến với Lưu Biểu ở Kinh châu, vừa để mở bờ cõi sang phía tây, vừa để báo thù cho cái chết của Tôn Kiên khi tham chiến với [[Lưu Biểu]].
 
Ngô phu nhân qua đời trước [[trận Xích Bích]]. Sử sách có những cách nói khác nhau, dẫn tới suy luận thời điểm này có thể là năm [[202]] (Kiến An thứ 7) hoặc [[207]] (Kiến An thứ 12)<ref>Dịch Trung Thiên, sách đã dẫn, tập 1, tr 409</ref>. Sau này [[Tôn Quyền]] xưng đế (229) đã truy tôn bà là '''Vũ Liệt hoàng hậu''' (武烈皇后).
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==
* Lê Đông Phương, Vương Tử Kim ([[2007]]), ''Kể chuyện Tần Hán'', NXB Đà Nẵng
* Lê Đông Phương ([[2007]]), ''Kể chuyện Tam Quốc'', NXB Đà Nẵng
* Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân ([[2006]]), ''Tướng soái cổ đại Trung Hoa'', tập 1, NXB ThanhLao niênđộng.
* Dịch Trung Thiên ([[2010]]), ''Phẩm Tam Quốc, tập 1-2'', NXB Công an nhân dân.
 
61.909

lần sửa đổi