Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: {| class="infobox" style="font-size: 95%; width: 25em;" |+ style="font-size: larger;" | '''{{{name}}}''' {{#if:{{{image|}}} | {{!}}- {{!}} colspan="2" style="text-align:center; font-siz...)
 
n
|-
{{#if:{{{LEO-payload|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''DungKhả lượngnăng'''
{{!}}-
{{!}} '''[[Tải trọng]] vào [[Quỹ đạo thấp Trái đất]]''' {{!!}} {{{LEO-payload|}}} {{#if:{{{alt-LEO|}}}|({{{alt-LEO|}}}) }}
}}
{{#if:{{{alt-boosters|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''BoostersTên lửa đẩy ({{{alt-diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{alt-boostername|}}}| - {{{alt-boostername|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''N<sup>o</sup>Số boosterstên lửa {{!!}} {{{alt-boosters}}}
{{!}}-
{{!}} '''EnginesĐộng cơ''' {{!!}} {{{alt-boosterengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''ThrustSức đẩy''' {{!!}} {{{alt-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{alt-boosterSI|}}}|
{{!}}-
}}
{{!}} '''BurnThời timegian đốt''' {{!!}} {{{alt-boostertime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''FuelNhiên liệu''' {{!!}} {{{alt-boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{alt2-boosters|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''BoostersTên lửa đẩy ({{{alt2-diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{alt2-boostername|}}}| - {{{alt2-boostername|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''N<sup>o</sup>Số boosterstên lửa {{!!}} {{{alt2-boosters}}}
{{!}}-
{{!}} '''EnginesĐộng cơ''' {{!!}} {{{alt2-boosterengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''ThrustSức đẩy''' {{!!}} {{{alt2-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt2-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt2-alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{alt2-boosterSI|}}}|
{{!}}-
}}
{{!}} '''BurnThời timegian đốt''' {{!!}} {{{alt2-boostertime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''FuelNhiên liệu''' {{!!}} {{{alt2-boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
! colspan="2" | '''First Stage {{#if:{{{stage1diff|}}}|({{{stage1diff|}}})}} {{#if:{{{stage1name|}}}|- {{{stage1name|}}} }}'''
|-
|'''EnginesĐộng cơ'''||{{{stage1engines}}}
|-
|'''[[ThrustSức đẩy]]'''||{{{stage1thrust}}} {{#if:{{{alt-stage1thrust|}}}|({{{alt-stage1thrust|}}})}}
|-
{{#if:{{{stage1SI|}}}|
{{!}}-
}}
|'''BurnThời timegian đốt'''||{{{stage1time}}}
|-
|'''FuelNhiên liệu'''||{{{stage1fuel}}}
|-
{{#if:{{{stage1aengines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''FirstTầng StageI ({{{stage1adiff|Alternative}}}) {{#if:{{{stage1aname|}}}| - {{{stage1aname|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''EnginesĐộng cơ''' {{!!}} {{{stage1aengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''ThrustSức đẩy''' {{!!}} {{{stage1athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1athrust|}}}|({{{alt-stage1athrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage1aSI|}}}|
{{!}}-
}}
{{!}} '''BurnThời timegian đốt''' {{!!}} {{{stage1atime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''FuelNhiên liệu''' {{!!}} {{{stage1afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage2engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''SecondTầng StageII {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2diff|}}})}} {{#if:{{{stage2name|}}}| - {{{stage2name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''EnginesĐộng cơ''' {{!!}} {{{stage2engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''ThrustSức đẩy''' {{!!}} {{{stage2thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2thrust|}}}|({{{alt-stage2thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage2SI|}}}|
{{!}}-
}}
{{!}} '''BurnThời timegian đốt''' {{!!}} {{{stage2time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''FuelNhiên liệu''' {{!!}} {{{stage2fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage2aengines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''SecondTầng StageII {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2adiff|}}})}} {{#if:{{{stage2aname|}}}| - {{{stage2aname|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''EnginesĐộng cơ''' {{!!}} {{{stage2aengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''ThrustSức đẩy''' {{!!}} {{{stage2athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2athrust|}}}|({{{alt-stage2athrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage2aSI|}}}|
{{!}}-
}}
{{!}} '''BurnThời timegian đốt''' {{!!}} {{{stage2atime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''FuelNhiên liệu''' {{!!}} {{{stage2afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage3engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''ThirdTầng StageIII {{#if:{{{stage3diff|}}}|({{{stage3diff|}}})}} {{#if:{{{stage3name|}}}| - {{{stage3name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''EnginesĐộng cơ''' {{!!}} {{{stage3engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''ThrustSức đẩy''' {{!!}} {{{stage3thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3thrust|}}}|({{{alt-stage3thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage3SI|}}}|
{{!}}-
}}
{{!}} '''BurnThời timegian đốt''' {{!!}} {{{stage3time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''FuelNhiên liệu''' {{!!}} {{{stage3fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage3aengines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''ThirdTầng StageIII {{#if:{{{stage3adiff|}}}|({{{stage3adiff|}}})}} {{#if:{{{stage3aname|}}}| - {{{stage3aname|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''EnginesĐộng cơ''' {{!!}} {{{stage3aengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''ThrustSức đẩy''' {{!!}} {{{stage3athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3athrust|}}}|({{{alt-stage3athrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage3aSI|}}}|
{{!}}-
}}
{{!}} '''BurnThời timegian đốt''' {{!!}} {{{stage3atime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''FuelNhiên liệu''' {{!!}} {{{stage3afuel}}}
{{!}}-
}}
2.088

lần sửa đổi