Khác biệt giữa các bản “Mô hình tổng cầu và tổng cung”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Biến số thứ nhất là tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ được đo bằng GDP thực tế.
Biến số thứ hai là mức giá được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI hay chỉ số điều chỉnh GDP.
==[[Tổng cầu]] của nền [[kinh tế]] (AD - Aggregate Demand)==
===Khái niệm===
'''Tổng cầu''' là lượng [[hàng hóa]] và [[dịch vụ]] được tạo ra trên lãnh thổ một nước(GDP) mà các tác nhân [[kinh tế]] sẵn sàng và có khả năng mua tại mỗi mức [[giá]].
 
Trong nền [[kinh tế]] mở thì [[tổng cầu]] bao gồm 4 nhân tố:
8.738

lần sửa đổi